Οδηγίες Χρήσης

Συγκεντρώνουμε τις τρίχες στο στόμιο της σκούπας και πατάμε τον διακόπτη έναρξης !
 
 
 
 
Mountain View