Περιβάλλον

Οικολογικό προϊόν

Η τρίχα είναι φυσικό ανακυκλούμενο προϊόν. Περιέχει άζωτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φυσικό οικολογικό λίπασμα σε καλλιέργειες φυτών για να αναπτύσσονται γρηγορότερα και υγιεινά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συστατικό του σοβά.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συστατικό στα πάνελς ηχομόνωσης σε αίθουσες θεάτρου, μέγαρα μουσικής.

Συμβολή στο περιβάλλον

Η συλλογή της τρίχας μπορεί να συμβάλλει στον καθαρισμό των ωκεανών από πετρελαιοκηλίδες.

Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι η επαφή με εταιρείες καθαρισμού πετρελαιοκηλίδων για την συλλογή συγκέντρωση και διάθεση από κοινού των τριχών με αντίστοιχο όφελος
 
 
 
Mountain View
Mountain View